Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Voorstellingsanalyse 113539/2803/2223/1/52
Studiegids

Voorstellingsanalyse 1

13539/2803/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mallems Alex
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Artistieke toelatingsproef

Artistic admition exam

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft een beginnend inzicht in de dramatische structuren van theatervoorstellingen.
De student is in staat een beperkte analyse te geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student is in staat een beperkte analyse te geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
De student heeft een beginnend inzicht in de dramatische structuren van theatervoorstellingen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan zijn eigen indruk van een voorstelling formuleren.

Leerinhoud

Voor het vak voorstellingsanalyse kijken de studenten in groep naar 5 voorstellingen. Die analyseren ze in een paper waarbij de visuele aspecten (kostuums, decor, licht,…) belangrijk zijn en waarbij ook de eigen mening van de student summier wordt geformuleerd. Indien mogelijk wordt er een kritisch nagesprek in groep gekoppeld aan de voorstelling. De paper is onderwerp van een mondeling gesprek waarin aanvullende vragen worden gesteld en ook feedback wordt gegeven.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Bezoek van 5 theatervoorstellingen (toneel, opera, dans)

- Visit 5 performances (theatre, opera, dance)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

- permanente evaluatie
- toon / controlemomenten tijdens het academiejaar