Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Stage/Projecten Kostuumontwerp 135505/2803/2223/1/93
Studiegids

Stage/Projecten Kostuumontwerp 1

35505/2803/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baert Marnik
Andere co-titularis(sen): Kumeling Sabina, Snik Christina
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Kostuumvormgeving 1 OF geslaagd voor Kostuumvormgeving 1) EN (geslaagd voor Kostuumontwerp 1 OF geslaagd voor Kostuumontwerp 1) EN geslaagd voor Conceptdramaturgie 1.

Korte omschrijving

samenwerken met studenten uit de diverse theater opleidingen van de hogescholen in Vlaanderen aan publieke presentaties/voorstellingen. De studenten leren in groepsverband zoeken naar concepten en daaraan gelinkte vormgeving.
De student maak een autonoom project met als uitgangspunt een abstract begrip, al dan niet gelinkt aan de persoonlijke levenservaringen of gebeurtenissen binnen de directe omgeving, hierbij gebruik makend van de theater semiotiek, en het onderzoek naar gebruik en omzetting van materialen

Begincompetenties (tekst)

De vaardigheden voor het ontwerpen en uitvoeren van kostuums kennen
Inzichten in tekstanalyse kennen
In staat zijn tot open communicatie met medestudenten en medewerkers

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan opdrachten uitvoeren van diverse opdrachtgevers, rekening houdend met de diverse noden en verplichtingen die het medium theater hem/haar oplegt, en zonder daarin de persoonlijke stijl en invulling te verzaken.
De student kan zelfstandig werken.
De student is in staat autonoom als ontwerper te functioneren, of als assistent bij een kostuumontwerper aan de slag te gaan.

Leerinhoud

Studenten leren nieuwe technieken en vaardigheden aan om in samenwerkingsverband aan projecten te werken.

In samenwerking met verschillende podiumopleidingen (theater, dans etc.) en kunstafdelingen, ontwikkelen studenten een concept en ontwerpen studenten kostuums.

Studenten leren in onderlinge samenwerking een project uit te werken in functie van timing, budget, doelgroep, setting en rekening te houden met andere organisatorische samenwerken met studenten uit de diverse opleidingen.

-De studenten leren in groepsverband zoeken naar concepten en daaraan gelinkte vormgeving.
-De student maakt een autonoom project met als uitgangspunt een abstract begrip, al dan niet gelinkt aan de persoonlijke levenservaringen of gebeurtenissen binnen de directe  omgeving, hierbij gebruik makend van de theater semiotiek, en het onderzoek naar gebruik en omzetting van materialen
 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

geen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar door de stagebegeleider en de regisseur van de voorstelling(en)
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester