Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Stage/Projecten Kostuumontwerp 335506/2803/2223/1/30
Studiegids

Stage/Projecten Kostuumontwerp 3

35506/2803/2223/1/30
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baert Marnik
Andere co-titularis(sen): Kumeling Sabina, Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In 3BA worden de studenten uitgezonden om part-time deel uit te maken van een creatie proces in een theater. Op de werkvloer werken ze assisteren of toekijkend hoe een creatie proces verloopt.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor atelier Theaterkostuum 2

Begincompetenties
Via projecten (al dan niet in samenwerking met andere departementen van de Vlaamse Hogescholen en Drama opleidingen en/ of in het werkveld)leren samenwerken en communiceren omtrent theaterinhouden en theatervormgeving

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan opdrachten uitvoeren van diverse opdrachtgevers, rekening houdend met de diverse noden en verplichtingen die het medium theater hem/haar oplegt, en zonder daarin de persoonlijke stijl en invulling te verzaken.
De student kan zelfstandig werken.
De student is in staat autonoom als ontwerper te functioneren, of als assistent bij een kostuumontwerper aan de slag te gaan.

Leerinhoud

Autonome samenwerking met een regisseur/choreograaf/kunstenaar/ontwerper van een project in het brede veld van de podiumkunsten, film, tv.
De student voert één stage uit in het werkveld als assistent of meeloopstage (NIET ALS AUTONOOM ONTWERPER) (max; 180 dagen): theater, film, tv, opera, musical, ballet, dans, figurentheater.
De samenwerking met een regisseur/choreograaf/ontwerper van een project kan zowel aangebracht worden door de student of voorgesteld worden door opdrachtgevers werkzaam in podiumkunsten, film of tv zélf.
De studenten mogen in Geen geval ingeschakeld worden als (louter) UITVOERDER van kostuums, of als versterking van een kostuumatelier.
Samenwerkingen met andere opleidingen in de podiumkunsten (oa conservatorium, KASK Gent, Ritsc Brussel,…) waarbij de student zich artistiek kan ontplooien via samenwerking met andere disciplines in de performatieve kunsten zijn toegestaan

Studiematerialen (tekst): Verplicht

geen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage180,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten  tijdens het academiejaar 
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester