Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vaktechnologie Vrije Grafiek4742/2803/2223/1/05
Studiegids

Vaktechnologie Vrije Grafiek

4742/2803/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosteels Peter
Andere co-titularis(sen): Claes Koenraad, De Boeck Peter, Eyckermans Barthold, Gils Lou, Tomic Sanja, Vanbrabant Stijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier en of lessen  individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Begincompetenties (tekst)

Creditbewijs van 1BA atelier Vrije Grafiek I of gelijkwaardig.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de aangereikte grafisch technieken creatief toepassen binnen zijn persoonlijk project.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de aangereikte grafische technieken en begrijpt hun onderliggende principes.
De student kent de risico’s van de gebruikte materialen en volgt in zijn praktijk de veiligheidsregels.

Leerinhoud

De verschillende grafische materialen en technieken worden uitgediept tijdens de gewone atelieruren. De principes van de gebruikte technieken leren begrijpen en kunnen toepassen. Kennismaking met lay-out en de integratie ervan in het eigen artistiek beeld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
 • Omschrijving: Demonstraties + individuele opdrachten
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
 • Omschrijving: Workshops/ demonstratie van intern OP en Gastprofessoren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende jury na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester