Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kunst- en cultuurgeschiedenis 1500-180034283/2803/2223/1/61
Studiegids

Kunst- en cultuurgeschiedenis 1500-1800

34283/2803/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broeck Bob
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kunst- en cultuurgeschiedenis 1500-1800 legt de focus op West-Europa gedurende de nieuwe tijd en plaatst Europese architectuur en visuele kunsten chronologisch in (wereld)context. Het wil de student een basis bieden om kunstwerken uit deze periode cultuurhistorisch te plaatsen.

Begincompetenties (tekst)

Er zijn geen begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft inzicht in de materiële, formele en inhoudelijke kenmerken van kunststijlen uit deze periode.
De student kan diverse vormen van informatie over de kunstactualiteit zelfstandig verwerken tot een actueel referentiekader.
De student kan zijn kunsthistorische kennis aanwenden als referentiekader.
De student kent en heeft inzicht in de basiskenmerken en evolutie van de kunstgeschiedenis van West-Europa in de Nieuwe Tijd van de 16de tot het einde van de 18de eeuw.
De student kent en herkent de belangrijkste stromingen, kunstenaars en kunstwerken van de Nieuwe Tijd.

Leerinhoud

De cursus geeft een chronologisch overzicht van de canonieke westerse kunstontwikkelingen gedurende de nieuwe tijd. Meer bepaald hoogrenaissance, maniërisme, barok, rococo en neoclassicisme komen aan bod. Een cultuurhistorische inleiding zorgt telkens voor de nodige context, inclusief verbanden met actuele situaties. Per stijl worden door middel van voorbeelden telkens de architectuur, de beeldhouwkunst en de schilderkunst behandeld in hun diverse aspecten: materialen, technieken, vormgeving, creatieproces en iconografie. Occasioneel worden tekenkunst, grafische kunsten, porselein en kunstenaarsteksten besproken. Er wordt dieper ingegaan op enkele onderwerpen in capita selecta. Er wordt actuele informatie aangereikt die in verband staat met de inhoud van de cursus: tentoonstellingen, evenementen, publicaties.

Studiematerialen (lijst)

Handboek Eeuwige schoonheidVerplicht€ 42,00
  • Auteur: E.H. Gombrich

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Elke lesweek wordt een PowerPoint Presentatie met trefwoorden, beeldmateriaal en bibliografie met vakliteratuur als studiemateriaal beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform.
Indien de lessen niet fysiek in de aula kunnen gedoceerd worden, voorziet de docent bovendien wekelijks in een volledig uitgeschreven tekst bij de PowerPoint presentatie.
De aangeduide hoofdstukken in het handboek beschikbaar in de academiebibliotheek geven de student extra achtergrondinformatie: Prof. Ernst Hans GOMBRICH, "Eeuwige schoonheid", Gaade, Van Holkema & Warendorf, 2011 (20ste uitgave).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Indien de lessen fysiek kunnen doorgaan dan is het examen schriftelijk en bestaat uit meerkeuzevragen en een open vraag, zowel voor de eerste als tweede examenkans. Een proefexamen wordt georganiseerd tijdens de inhaalles (lesweek 13).
Indien de lessen digitaal moeten doorgaan dan wordt via digitap een "open boek" examen georganiseerd, zowel voor de eerste als tweede examenkans.