Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Kunst- en cultuurgeschiedenis 19e eeuw34287/2803/2223/1/03
Studiegids

Kunst- en cultuurgeschiedenis 19e eeuw

34287/2803/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  • Bachelor of Arts in Visual Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broeck Bob
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Begincompetenties (tekst)

De student bezit een grondige kennis van de westerse artistieke ontwikkelingen van de oudheid tot en met de 18de eeuw (zie Kunstgeschiedenis 1 en 2).

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student bezit een grondige kennis van de westerse artistieke ontwikkelingen van de 19de eeuw.
De student kan deze ontwikkelingen situeren, toelichten en duiden, en is op de hoogte van de artistieke canon m.b.t. de beeldende kunst en de architectuur uit deze periode.
De student kan zich bedienen van de juiste kunsthistorische terminologie en chronologie m.b.t. de beeldende kunst en de architectuur uit deze periode.

Leerinhoud

In 'Kunstgeschiedenis 3: De Negentiende Eeuw' wordt een grondig kunsthistorisch overzicht geboden van de canonieke artistieke ontwikkelingen in West-Europa tussen ca. 1800 en 1900.

Daarbij staat de relatie tussen traditie en modernisme centraal. In een tiental hoofdstukken wordt de opkomst van de avant-garde kunst gedemonstreerd aan de hand

van concrete voorbeelden uit architectuur, toegepaste kunst, sculptuur, schilderkunst en grafische kunst. Daarbij passeren stromingen als Neo-Classicisme, Romantiek, Historicisme, Academisme, Realisme, Impressionisme, Post-Impressionisme, Symbolisme en Art Nouveau de revue. De belangrijkste kunstenaars en hun realisaties uit deze stromingen worden klassikaal besproken. Elke les vangt aan met een

blik op en een duiding van de kunstactualiteit.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er is een syllabus op blackboard voorzien die een samenvatting biedt van de geziene leerstof.

Deze dient aangevuld met persoonlijke notities die tijdens de colleges gemaakt worden.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.