Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
To Start As A Pro28528/2803/2223/1/40
Studiegids

To Start As A Pro

28528/2803/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
 • Master in de beeldende kunsten
  Keuzepakket:
  • Deeltijds programma - vrije kunsten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Part-time programme - Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Jacobs Sven
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens de hoor- en werkcolleges komen verschillende individueel uit te werken oefeningen aan bod. Een aantal daarvan dienen te worden uitgewerkt in functie van de examenpaper:
Missie, visie en waarden
USP
Prijszetting
Onderhandeling

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan zijn specifieke professionele markt analyseren en er een eigen positie in bepalen als starter.
De student kan een USP formuleren, en weet hoe een strategisch plan kan worden uitgewerkt uitgaande van een lange termijn missie en visie en resulterend in concrete korte termijn acties.
De student is in staat zijn plannen te budgetteren en leert tevens betere resultaten te behalen bij onderhandeling.

Leerinhoud

In deze cursus worden de studenten voorbereid om hun professionele loopbaan als kunstenaar aan te vatten.
We analyseren onze specifieke professionele markt en vinden onze eigen positie als nieuwkomer op deze markt. We leren onze USP te formuleren, en gaan stapsgewijs doorheen de verschillende aspecten van een strategisch plan: een missie en visie uitschrijven, onze waarden definiëren en concrete acties uitwerken. We focussen ook op de financiële aspecten van het kunstenaarschap en zien enkele tips en methodes om betere resultaten te behalen in (commerciële) onderhandeling.)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en videomateriaal aangeboden via DigitAP

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Hoor- en/of werkcolleges (afstandstraject)16,00 uren
 • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Sem 1: paper
2e examenperiode: paper