Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Boetseren portret/figuur 334197/2803/2223/1/47
Studiegids

Boetseren portret/figuur 3

34197/2803/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Merregaert Nadia
Andere co-titularis(sen): Cotteleer Anton
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

De student begrijpt de vormen van een levend model. Hij/zij is in staat deze op gestructureerde en persoonlijke wijze om te zetten naar klei. De student kan klei op diverse manieren te hanteren om zo tot een persoonlijke kleitoets te komen. Hij/zij begrijpt het begrip 'abstraheren' en hanteert dit tijdens het werkproces.

Hij/zij kan een moulage van een volledig figuur op ware grootte uit te voeren in plaaster. Hij/zij is in staat een degelijke constructie in ijzer en hout te maken voor de opbouw van een levensgroot figuur. Hij/zij beschikt over voldoende kennis om klei juist te prepareren en te conserveren. De student kan een eigen planning opmaken voor het uitvoeren van opdrachten. Hij/zij kan zijn/haar werk en werkproces toelichten aan de docenten en medestudenten. De student is is staat kritisch naar zijn werk te kijken. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst de meer gevorderde aspecten van de boetseer- en moulagetechnieken.
De student kan eenvoudige technische aspecten van boetseren toepassen.
Je kan de menselijke anatomie al boetserend vertalen naar een 3D drager.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft een grondige kennis van historische en hedendaagse voorbeelden van de beeldhouwkunst.
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan een coherente persoonlijke beeldtaal hanteren bij het construeren van een menselijk figuur uit klei.
De student kan een kleine figuurstudie constructief en anatomisch verantwoord construeren naar waarneming met klei.
De student kan naar waarneming met klei een portret van een plaasteren voorbeeld constructief en anatomisch verantwoord construeren.
De student kan tot een persoonlijke interpretatie komen met klei.

Leerinhoud

- De student heeft in BA1 en BA2 kennis verwerft rond het constructie en anatomisch opbouwen van een levensgroot figuur in klei. Deze basis kan hij/zij nu hanteren om tot vrijere en persoonlijke studie te komen. Aan de hand van ontwerpschetsen in klei en op papier komt hij/zij tot persoonlijke ontwerpen. De verworven inzichten in de traditionele en hedendaagse beeldhouwkunst maken het mogelijk om persoonlijke keuzes te maken in vorm, inhoud en textuur.

- Door het opbouwen en realiseren van 2 persoonlijke levensgrote figuurstudies en enkele voorstudies leert de student vorderingen maken. Na de eenvoudige moulage oefeningen in BA2 en BA3 op standaard vormen heeft de student nu de mogelijkheid gehad om complexere vormen te mouleren in diverse materialen. Via de complexere houdingen van de levensgrote figuren en de mogelijkheid om deze vrijer en persoonlijker op te lossen wordt de student gestimuleerd om opties en oplossingen te onderzoeken naar constructie en interpretatie toe.

- De student maakt stapsgewijs verschillende kleine figuurstudies in klei. Via een constructieve opbouw en anatomisch onderzoek komt de student tot resultaat.

- De student maakt stapsgewijs verschillende kleine figuurstudies in klei. Via een constructieve opbouw en anatomisch onderzoek komt de student tot resultaat.

- Via ontwerpenschetsen op papier en in klei leert de student tot een eigen interpretatie van het model te komen. De focus bij de uiteindelijke realisatie van een kleibeeld op ware grootte ligt op de persoonlijke interpretatie. De student leert persoonlijke keuzes te maken naar vorm, dynamiek, plasticiteit, balans, ritme en huid. De student heeft de mogelijkheid om de modelstudie in relatie te brengen met het werk uit de autonome praktijk.

- Via de lessen kunstgeschiedenis en specifieke kunstgeschiedenis leert de student het kunstenlandschap kennen. Tijdens de diverse praktijklessen wordt continu beeldmateriaal en tekst over zowel hedendaagse als historische beeldhouwers voorgelegd en besproken. Daarnaast wordt de student gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar beeld en theoretisch materiaal over historische en hedendaagse beeldhouwers.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk174,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werkplekleren en/of stage16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een jury op het einde van het academiejaar