Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Studie der beeldelementen Vrije Grafiek6244/2803/2223/1/51
Studiegids

Studie der beeldelementen Vrije Grafiek

6244/2803/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Eyckermans Barthold
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan de diverse weergavetechnieken, bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen, licht en schaduw, atmosfeer en kleurtoepassing, vertalen naar een 2D-drager.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst diverse weergavetechnieken, bladschikking en compositie, perspectief en verhoudingen, licht en schaduw, atmosfeer en kleurtoepassing.

Leerinhoud

Het zien en het analytisch waarnemen worden gekoppeld aan het onderzoek naar de interpretatieve weergave. Diverse methoden en technieken komen aan bod, hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van de afstudeerrichting/het afstudeertraject. Thuisopdrachten worden permanent en individueel opgevolgd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse tekenmaterialen / diverse tekenpapieren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren
 • Omschrijving: Tekenen in functie van de opdrachten, gegeven in de hoofdateliers + autonoom tekenkundig onderzoek

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten door een eindevaluatie aan het einde van het academiejaar.