Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Diepdruk 16242/2803/2223/1/80
Studiegids

Diepdruk 1

6242/2803/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanbrabant Stijn
Andere co-titularis(sen): Eyckermans Barthold
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kent de principes van diepdruk.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst op beginnersniveau de vaardigheden van het drukken binnen het kader van diepdruk.
De student kan een etsplaat en papier prepareren.
De student kan op beginnersniveau een beeld op plaat opzetten.
De student kan op beginnersniveau een voorstudie voor etsen ontwerpen.
De student kent de principes van diepdruk.

Leerinhoud

Aan de hand van een groot aantal kleine etsen leert de student de etsnaald gebruiken op de koperplaat. De student doorloopt de verschillende fasen van het etsproces en bouwt ervaring op.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basismateriaal (etsnaald, schraapstaal, vernissen) Schetsboeken en tekenmaterieel. Kunstdrukpapieren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk116,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum
Werktijd buiten de contacturen154,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemomenten, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.