Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Diepdruk 26304/2803/2223/1/54
Studiegids

Diepdruk 2

6304/2803/2223/1/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 2
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 2
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanbrabant Stijn
Andere co-titularis(sen): Eyckermans Barthold
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Hoogdruk 1 EN geslaagd voor Diepdruk 1 EN geslaagd voor Vlakdruk 1 EN geslaagd voor Zeefdruk 1) OF geslaagd voor Atelier Vrije Grafiek 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student slaagt erin tot een grafische expressie te komen en kan in zijn/haar werk op een artistieke manier textuur, structuur, tonaliteit en kleur verwerken.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst op beginnersniveau de technieken van aquatint, touché, suikerets, zoutets, mezzotint, roulette, wiegijzer, droge naald.
De student bezit een gevorderde kennis van papiersoorten en kan deze kennis integreren in zijn/haar praktijk.
De student onderhoudt de materialen.
De student heeft noties van het gebruik en mogelijkheden van een stuifkast, roulette, chine collé, kleurinkten.
De student beheerst de compositietechnieken en andere creatieve processen die tijdens de lessen aan bod zijn gekomen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student getuigt van persoonlijkheid en artistieke maturiteit.

Leerinhoud

De student verdiept zich in de meer complexe technieken van het etsen. Daarnaast zal ook hier het artistieke gedeelte aan belang winnen. Een persoonlijke invalshoek wordt verder gestimuleerd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk135,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van diverse toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.