Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Vlakdruk 26305/2803/2223/1/88
Studiegids

Vlakdruk 2

6305/2803/2223/1/88
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 2
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 2
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Claes Koenraad
Andere co-titularis(sen): De Boeck Peter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Hoogdruk 1 EN geslaagd voor Diepdruk 1 EN geslaagd voor Vlakdruk 1 EN geslaagd voor Zeefdruk 1) OF geslaagd voor Atelier Vrije Grafiek 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst op beginnersniveau de transfertechniek, transfer van fotokopie, kleurenlithografie, asfaltumtechniek, lavis-technieken, lithogravure, het gebruik van rubbingstick, etc.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft een eigen beeldtaal op gevorderd niveau ontwikkeld.

Leerinhoud

Naast de technische verdieping wordt er ook hier een grotere artistieke inbreng van de student verwacht.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk135,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.