Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Burijngravure6306/2803/2223/1/25
Studiegids

Burijngravure

6306/2803/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gils Lou
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan een kopergravure voorbereiden.
De student kan een ontwerp vertalen naar de specifieke taal van de kopergravure.
De student kent de basisbegrippen van diepdruk en kan deze op beginnersniveau in de praktijk brengen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan voorbereidend onderzoek verrichten naar het ontwerp en de concrete mogelijkheden van de burijnen en de plaat.

Leerinhoud

Aan de hand van twee opdrachten leert de student de graveertechniek op koper. Naast de technische aspecten van het gegeven is het de bedoeling dat de student ook hier een artistiek beeld kan creëren binnen de specifieke taal van de burijn gravure op koper.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

burijn en koperplaten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
 • Omschrijving: Demonstratie + bespreken van ontwerpen + technische graveerbegeleiding + drukwerkbegeleiding
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende jury na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester