Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Ge├źnsceneerd modeltekenen 134152/2803/2223/1/69
Studiegids

Ge├źnsceneerd modeltekenen 1

34152/2803/2223/1/69
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gils Lou
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst vaardigheden m.b.t. compositie, waarnemingstekenen, proporties en materiaalgebruik op gevorderd niveau.
De student kan een figuur in zijn omgeving tekenen.
De student kan op beginnersniveau een sfeer weergeven.

Leerinhoud

Modeltekenen wordt hier in ruimere context gezien. Er wordt meer aandacht besteed aan de artistieke en persoonlijke aspecten van het tekenen van een figuur in een ruimte. Vooral het onderzoek en het experiment is van belang.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Tekenmaterieel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek practicum

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende jury na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester