Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Zeefdruk 333467/2803/2223/1/59
Studiegids

Zeefdruk 3

33467/2803/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier Vrije grafiek 3
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
  Keuzepakket:
  • Atelier Printmaking 3
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 3
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
  Keuzepakket:
  • Atelier vrije grafiek 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Tomic Sanja
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Hoogdruk 2 EN geslaagd voor Diepdruk 2 EN geslaagd voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (geslaagd voor Hoogdruk 2 EN geslaagd voor Vlakdruk 2 EN geslaagd voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (geslaagd voor Hoogdruk 2 EN geslaagd voor Zeefdruk EN geslaagd voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (geslaagd voor Diepdruk 2 EN geslaagd voor Vlakdruk 2 EN geslaagd voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (geslaagd voor Diepdruk 2 EN geslaagd voor Zeefdruk EN geslaagd voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (geslaagd voor Vlakdruk 2 EN geslaagd voor Zeefdruk EN geslaagd voor Artistieke bachelorpraktijk 1) OF (geslaagd voor Atelier Vrije Grafiek 2).

Begincompetenties (tekst)

Creditbewijs van 2BA atelier Vrije Grafiek II of gelijkwaardig.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student integreert zeefdruk binnen zijn artistiek oeuvre en kan combineren met andere technieken en media.
De student beschikt over een brede kennis van artistieke toepassingen en professionele vaardigheden van het medium.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan zelfstandig persen en materiaal gebruiken en heeft alle basisprocédés onder de knie.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan reflecteren over zijn keuze van de materiaal en het medium, kan zijn werk contextualiseren, relevante referenties aanhalen en zijn positie verwoorden.
De student verdiept de artistieke en technische mogelijkheden en heeft inzicht in het medium.
De student kan technisch, inhoudelijk en persoonlijk artistiek onderzoek verrichten en maakt bewuste keuzes binnen zijn eigen project.
De student kan zelfstandig technisch en beeldend een probleem binnen zeefdruk oplossen en experimenteert met verschillende materialen en media.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student heeft inzicht in de eigen beeldtaal en kan die analyseren en met anderen daarover communiceren.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan beeldend en inhoudelijk onderzoek uitvoeren, archiveren en presenteren.
"De student kan zelfstandig zijn project uitvoeren en heeft organisatorische vaardigheden. "

Leerinhoud

De studenten worden individueel begeleidt, er is geen algemeen programma en er zijn geen opdrachten.

De mogelijkheden voor samenwerking, experiment en crossover worden individueel aangeboden. Combineren van zeefdruk met andere grafische en/of niet grafische technieken wordt gestimuleerd. 

Er worden presentatie momenten georganiseerd waarin de studenten over hun werk kunnen communiceren. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk450,00 uren
 • Omschrijving: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.
Werktijd buiten de contacturen450,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum (Zelfstudie)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten, afgesloten met een jury op het einde van het academische jaar.