Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Geënsceneerd modeltekenen 234153/2803/2223/1/06
Studiegids

Geënsceneerd modeltekenen 2

34153/2803/2223/1/06
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vrije Grafiek binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Printmaking binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gils Lou
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student beheerst het waarnemend tekenen van de menselijke figuur op gevorderd niveau.
De student beheerst vaardigheden m.b.t. compositie, waarnemingstekenen, proporties en materiaalgebruik op gespecialiseerd niveau.
De student kan op gevorderd niveau een figuur in zijn omgeving tekenen en een sfeer weergeven.

Leerinhoud

Modeltekenen wordt hier in ruimere context gezien. Er wordt meer aandacht besteed aan de artistieke en persoonlijke aspecten van het tekenen van een figuur in een ruimte. Vooral het onderzoek en het experiment is van belang.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren
 • Omschrijving: Artistiek Practicum

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende jury na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester