Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Boetseren portret/figuur 134158/2803/2223/1/79
Studiegids

Boetseren portret/figuur 1

34158/2803/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Titularis: Cotteleer Anton
Andere co-titularis(sen): Merregaert Nadia, Zdrazil Bernadette
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat eenvoudige gereedschappen te hanteren. Hij/zij beschikt over voldoende ruimtelijk inzicht en is in staat om eenvoudige fragmenten van het menselijk lichaam om te zetten naar klei. De student is vertrouwd met het materiaal klei. De student kan tekenen naar waarneming en beschikt hiervoor over voldoende basisvaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan eenvoudige technische aspecten van boetseren toepassen.
De student kan fragmenten (hand, voet, schedel, torso) en levend model op een constructieve wijze naar waarneming weergeven.
Je kan de menselijke anatomie al boetserend vertalen naar een 3D drager.
De student kan een zelf geboetseerde hand of voet mouleren
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft een grondige kennis van historische en hedendaagse voorbeelden van de beeldhouwkunst.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan een kleine figuurstudie constructief en anatomisch verantwoord construeren naar waarneming met klei.
De student kan naar waarneming met klei een portret van een plaasteren voorbeeld constructief en anatomisch verantwoord construeren.

Leerinhoud

- De student maakt een moulage in plaaster van een eigen geboetseerde hand of een voet, een eigen geboetseerd portret en/of een eigen geboetseerde torso.

- De student maakt stapsgewijs verschillende kleine figuurstudies in klei. Via een constructieve opbouw en anatomisch onderzoek komt de      student tot resultaat.

- Bij de boetseeropdrachten leert de student stapsgewijs klei te hanteren. De student leert hiervoor gebruik te maken van de nodige    gereedschappen

- Via boetseeroefeningen naar waarneming waarbij de nadruk op de opbouw en constructie ligt leert de student naar waarneming werken. Afbreken en terug opbouwen van de kleiwerken maken deel uit van de oefening. De focus ligt, naast de waarneming van vorm doormiddel van schaduw en licht, op het overbrengen van contouren. Ook de waarneming en vertaling van de negatieve ruimte rondom de vormen helpen de studenten bij de constructieve waarneming. De student krijgt aanwijzingen om correct een schietlood en passer te hanteren om vormen van het voorbeeld over te zetten, naar zijn of haar boetseerwerk.

- Via tekenoefeningen, anatomielessen en observaties van de modellen en het menselijk skelet leert de student de menselijke anatomie kennen. Via constructieve boetseeroefening waarbij van binnen naar buiten wordt gewerkt leert hij zijn/haar kennis naar 3D te vertalen.

- Via de lessen kunstgeschiedenis en specifieke kunstgeschiedenis leert de student het kunstenlandschap kennen. Tijdens de diverse praktijklessen wordt continu beeldmateriaal en tekst over zowel hedendaagse als historische beeldhouwers voorgelegd en besproken. Daarnaast wordt de student gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar beeld en theoretisch materiaal over historische en hedendaagse beeldhouwers.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Diverse ontwerpmaterialen: alle tekenmaterialen, papier/karton, maquette, Diverse uitvoeringsmaterialen: klei, papier/karton e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk174,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werkplekleren en/of stage16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.