Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Boetseren portret/figuur 234159/2803/2223/1/16
Studiegids

Boetseren portret/figuur 2

34159/2803/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Beeldhouwkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Sculpture binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Merregaert Nadia
Andere co-titularis(sen): Cotteleer Anton, Zdrazil Bernadette
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De student begrijpt de basisvormen van een levend model. Hij/zij is in staat deze op gestructureerde wijze om te zetten naar klei. De student is ermee vertrouwd om klei op diverse manieren te hanteren om zo tot een eventuele persoonlijke kleitoets te komen. Hij/zij is in staat een eenvoudige moulage van een hand of voet uit te voeren met plaaster. Hij/zij kan een basisconstructie in ijzer en hout te maken voor de opbouw van een torso en/of portret. Hij beschikt over voldoende kennis om klei te prepareren en te conserveren. De student kan een eigen planning opmaken voor het uitvoeren van opdrachten. Hij/zij kan zijn werk en werkproces toelichten aan de docenten en medestudenten. De student is is staat kritisch naar zijn werk te kijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student is in staat om op basis van waarnemingsoefeningen de uitbouw van een persoonlijke beeldtaal op te starten.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan de opbouw en de mechanische werking van de anatomie van de hele menselijke figuur weergeven.
De student kan eenvoudige moulage technieken uitvoeren.
De student kan eenvoudige technische aspecten van boetseren toepassen.
Je kan de menselijke anatomie al boetserend vertalen naar een 3D drager.
Je kan een menselijk figuur construeren aan de hand van anatomische mechanische werking.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft een grondige kennis van historische en hedendaagse voorbeelden van de beeldhouwkunst.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan een kleine figuurstudie constructief en anatomisch verantwoord construeren naar waarneming met klei.
De student kan een levensgrote figuur constructief en anatomisch verantwoord construeren naar waarneming met klei.
De student kan een moulage uitvoeren (van portret, torso en levensgroot figuur).
De student kan naar waarneming met klei een portret van een plaasteren voorbeeld constructief en anatomisch verantwoord construeren.

Leerinhoud

- Via schetsen en besprekingen leert de student het skelet te herkennen bij het levend model. Op basis van de verhoudingen van het skelet leert de student een constructie (armatuur) op maat te maken in staal die als drager dient voor het uiteindelijke kleibeeld. Het gebruik van schietlood en passer kunnen de student helpen zijn doel te bereiken. Eens het armatuur klaar is kan de student stapsgewijs en in relatie tot de anatomie de klei aanbrengen. Indien nodig herhaalt de student de verschillende stappen om tot een kwaliteitsvol resultaat te komen.

- Na de basiskennis betreffende de moulage in plaaster in BA1 geleerd te hebben wordt de student nu de moulage van een levensgroot figuur aangeleerd. De student leert hoe een verloren mal te maken in verschillende stappen.

- De student realiseert een portret in terracotta.

- Via het aanleggen van een map met een selectie van de door de student gekozen voorbeelden van figuratieve werken van verschillende kunstenaars kan hij/zij aantonen wat hem of haar aanspreekt. Via kleine kleischetsen en tekeningen kan de student zijn/haar eigen beeldtaal verkennen en ontwikkelen. De student krijgt de ruimte om te experimenteren met klei naar toetst, huid oppervlak en vorm(spanning). Naast het gebruik van eigen handen leert de student ook andere ‘tools’ zoals hamer, planken, schrapers, plamuurmessen en loomers te gebruiken om de klei te bewerken en te personaliseren.

- De student maakt stapsgewijs verschillende kleine figuurstudies in klei. Via een constructieve opbouw en anatomisch onderzoek komt de student tot resultaat.

- Via tekenoefeningen, anatomielessen en observaties van de modellen en het menselijk skelet leert de student de menselijke anatomie kennen. Via constructieve boetseeroefening waarbij van binnen naar buiten wordt gewerkt leert hij zijn/haar kennis naar 3D te vertalen.

- Via de lessen kunstgeschiedenis en specifieke kunstgeschiedenis leert de student het kunstenlandschap kennen. Tijdens de diverse praktijklessen wordt continu beeldmateriaal en tekst over zowel hedendaagse als historische beeldhouwers voorgelegd en besproken. Daarnaast wordt de student gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar beeld en theoretisch materiaal over historische en hedendaagse beeldhouwers.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Ontwerp studies

-schetsen in diverse kleisoorten, al dan niet keramisch behandeld of via moulage techniek.

-schetsen in diverse materialen zoals karton, metaal, gips, papier, assemblage.

- schetsen op papier (potlood, houtskool, acryl,...)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk174,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geĆ«valueerd. Dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is.
Werkplekleren en/of stage16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.