Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Scenografie 12246/2803/2223/1/16
Studiegids

Scenografie 1

2246/2803/2223/1/16
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baert Marnik
Andere co-titularis(sen): Van Cauwelaert Michiel
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student leert vooral technisch hoe een maquette moet gemaakt worden, daarbij geïnspireerd door enerzijds internationaal voorbeelden van theater/installatie scenografieën, en sterke fotografische beelden uit de realiteit. De studenten leren in een maquette omgaan met dimensies en verhoudingen

Begincompetenties (tekst)

bij de introductie scenografie is de basiskennis van omgeving gerelateerde semiotiek vereist: analyse van de elementen die een (theatrale) performance kunnen versterken

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan op beginnersniveau maten op schaal, omzetten en een maquette maken.
De student kan op beginnersniveau realiteit omzetten naar schaalmodel en kent de materialen die men daartoe kan gebruiken.
De student heeft inzicht in theatrale vormen die een beeld kunnen ondersteunen of versterken.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student vertrekt in zijn ontwikkeling van een persoonlijke beeldtaal van een zoekende en reflecterende houding.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student getuigt van betrokkenheid en neemt verantwoordelijkheid op m.b.t. tot zijn/haar eigen werk en werkplek.
De student getuigt tijdens zijn/haar praktijk van doorzettingsvermogen en geconcentreerde aandacht.

Leerinhoud

Initiatie in het fenomeen scenografie: wat is decorontwerpen, en hoe staat het in relatie tot kostuumontwerpen; Inleiding in de werking van de theatertechniek Mogelijkheden binnen een hedendaagse theatertechniek, en beperkingen van een kleinschalig theater, of een reisvoorstelling Techniek om het vervaardigen van een scenografie op schaal, en de studie van het kleine ten opzichte van het grote.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester