Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Conceptdramaturgie 134249/2803/2223/1/69
Studiegids

Conceptdramaturgie 1

34249/2803/2223/1/69
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cassiers Edith
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student is in staat personages en handelingen te analyseren.
De student heeft een beginnend inzicht in de dramatische structuren van theatervoorstellingen.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft een beginnend inzicht in de dramatische structuren van theatervoorstellingen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan doelgericht onderzoek verrichten in verschillende media en de verworven informatie analyseren, ordenen, interpreteren en verwerken.

Leerinhoud

De cursus ‘Conceptdramaturgie 1’ vormt een introductie tot de dramaturgie. Dramaturgie situeert zich tussen theorie en praktijk. Het is een denken over een tekst, thema of concept, en deze reflectie concretiseert zich in een scenische praktijk.

In inleidende colleges worden de definitie, geschiedenis en verschillende vormen van de dramaturgie voorgesteld. Er wordt de studenten verschillende instrumenten en technieken aangeleerd om aan dramaturgische arbeid te doen.

Vervolgens maken de studenten een dramaturgische analyse van diverse casussen. Ze worden daarbij aangespoord om verschillende vormen van onderzoek te doen en deze steeds naar een concrete realisatie te vertalen.

De cursus bestaat uit een combinatie van hoor- en werkcolleges, en een kijk-, schrijf- en leestraject.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het verplichte studiemateriaal voor ‘Conceptdramaturgie 1’ ziet er als volgt uit:

 • Lespresentaties (door de docent op Digitap geplaatst)
 • Lesnotities (door de student tijdens de lessen te maken)
 • Theoretische en artistieke teksten (door de docent op Digitap geplaatst)

Daarnaast dienen de studenten enkele voorstellingen te zien. Praktische afspraken hiervoor worden in de les gemaakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. Aanwezigheden maken deel uit van de permanente evaluatie. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties en toon/controlemomenten tijdens het academiejaar:

 • Semester 1: eerste richting gevende  evaluatie na afsluiten van eerste semester
 • Semester 2: definitieve jury na afsluiten van tweede semester