Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Analysetechnieken 134250/2803/2223/1/06
Studiegids

Analysetechnieken 1

34250/2803/2223/1/06
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cassiers Edith
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
Kennismaking met verschillende theatrale tekens die onderdeel zijn van een voorstelling (tekst, taalgebruik, body language, scenografie, kostuums, belichting, setting etc). Analyse van hun functie en betekenis aan de hand van praktische oefeningen.
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student is maatschappij- en zelfkritisch.
De student heeft inzicht in de werking van de theatrale tekens en systemen en is in staat beeldmateriaal uit verschillende bronnen te analyseren, te structureren en conceptueel te verwerken.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan via onderzoek inhoud en concept ontwikkelen.
De student kan teksten interpreteren en verwerken.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan in groepsverband een samenwerking aangaan met een opdrachtgever en de opdracht tot een goede einde brengen.
De student getuigt van betrokkenheid en neemt verantwoordelijkheid op m.b.t. tot zijn/haar eigen werk en werkplek.
De student getuigt tijdens zijn/haar praktijk van doorzettingsvermogen en geconcentreerde aandacht.

Leerinhoud

De cursus ‘Analysetechnieken 1’ vormt een inleiding tot de verschillende technieken om de performatieve kunsten (bestaande uit o.a. theater, dans, muziektheater, Performance Art en circus) te analyseren.

Aandacht gaat daarbij in de eerste plaats naar de manier waarop met de theatrale middelen werd omgesprongen bij de creatie van de opvoering. De verschillende theatrale middelen (ruimte, decor, muziek, licht, mimiek, gestiek, tekst, enz.) worden als tekensystemen onderzocht. Hoe wordt betekenis geconstrueerd door theatrale tekens in een voorstelling? Hoe kan de student deze analyseren en (bovenal) zelf inzetten of gebruiken om betekenis te creëren?

Vervolgens worden er verschillende alternatieve analysevormen aangeboden naast semiotiek, waaronder fenomenologie, intermedialiteit, gender en Queer theorie, postkoloniale theorie en ecologie, etc.

Door middel van een kijk-, schrijf- en leestraject worden de studenten geëngageerd om op een kritische, bewuste manier zelf met het (historisch en hedendaags) materiaal aan de slag te gaan. De studenten moeten met behulp van praktische oefeningen verschillende analysetechnieken uitproberen op verschillende types voorstellingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het verplichte studiemateriaal voor ‘Analysetechnieken 1’ ziet er als volgt uit:

 • Lespresentaties (door de docent op Digitap geplaatst)
 • Lesnotities (door de student tijdens de lessen te maken)
 • Theoretische en artistieke teksten (door de docent op Digitap geplaatst)

Daarnaast dienen de studenten enkele voorstellingen te zien. Praktische afspraken hiervoor worden in de les gemaakt.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. Aanwezigheden maken deel uit van de permanente evaluatie. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties en toon/controlemomenten tijdens het academiejaar:

 • Semester 1: eerste richting gevende evaluatie na afsluiten van eerste semester
 • Semester 2: definitieve jury na afsluiten van tweede semester