Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Conceptdramaturgie 234252/2803/2223/1/74
Studiegids

Conceptdramaturgie 2

34252/2803/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Cassiers Edith
Andere co-titularis(sen): Mallems Alex
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Kostuumvormgeving 1 OF geslaagd voor Kostuumvormgeving 1) EN (geslaagd voor Kostuumontwerp 1 OF geslaagd voor Kostuumontwerp 1) EN geslaagd voor Conceptdramaturgie 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student heeft inzicht in de dramatische structuren van theater, opera en muziektheater.
De student heeft inzicht in de werking van theatrale tekens en systemen.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student is in staat beeldmateriaal uit verschillende bronnen te analyseren, te structureren en conceptueel te verwerken.
De student is in staat een grondige analyse te geven van een toneelstuk, een muziektheater, performance en dans.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student kan doelgericht een diepgaand onderzoek verrichten en de verworven informatie in een eigen theatraal concept omzetten.

Leerinhoud

De cursus ‘Conceptdramaturgie 2’ bouwt verder op de dramaturgische basisprincipes aangeleerd in de cursus ‘Conceptdramaturgie 1’. Dramaturgie situeert zich tussen theorie en praktijk. Het is een denken over een tekst, thema of concept, en deze reflectie concretiseert zich in een scenische praktijk.

Waar ‘Conceptdramaturgie 1’ een introductie tot de dramaturgie vormde, wordt er in deze cursus rond enkele concrete thema’s gewerkt. Deze worden steeds in hun sociale, politieke en technologische context geplaatst en geanalyseerd. Er worden enkele nieuwe instrumenten en technieken geïntroduceerd om aan dramaturgische arbeid te doen.

De studenten maken een dramaturgische analyse van diverse casussen. Ze worden daarbij aangespoord om verschillende vormen van onderzoek te doen en deze steeds naar een concrete realisatie te vertalen.

De cursus bestaat vooral uit werkseminaries, in combinatie met een kijk-, presentatie- en leestraject.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het verplichte studiemateriaal voor ‘Conceptdramaturgie 2’ ziet er als volgt uit:

 • Lespresentaties (door de docent op Digitap geplaatst)
 • Lesnotities (door de student tijdens de lessen te maken)
 • Theoretische en artistieke teksten (door de docent op Digitap geplaatst)

Daarnaast dienen de studenten enkele voorstellingen te zien. Praktische afspraken hiervoor worden in de les gemaakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Artistieke praktijk52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. Aanwezigheden maken deel uit van de permanente evaluatie. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties en toon/controlemomenten tijdens het academiejaar:

 • Semester 1: eerste richting gevende evaluatie na afsluiten van eerste semester
 • Semester 2: definitieve jury na afsluiten van tweede semester