Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Conceptdramaturgie 334254/2803/2223/1/45
Studiegids

Conceptdramaturgie 3

34254/2803/2223/1/45
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Kostuumontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Mallems Alex
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Kostuumvormgeving 2 OF geslaagd voor Kostuumvormgeving 2) EN (geslaagd voor Kostuumontwerp 2 OF geslaagd voor Kostuumontwerp 2) EN geslaagd voor Conceptdramaturgie 2 EN geslaagd voor Stage/Projecten Kostuumontwerp 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student is in staat de verworven kennis en de methodiek om theaterteksten dramaturgie te analyseren toe te passen op concrete opdrachten van het werkveld, als toegepaste kunstenaar en als vrije kunstenaar.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student heeft de vaardigheden, kennissen en inzichten van de Bachelor-opleiding verworven enr is klaar om autonoom een masterproject te ontwerpen

Leerinhoud

analyse en karakterstudie van twee opgelegde werken maken van een dramaturgisch dossier (inclusief beeldmateriaal) ten behoeve van de eindpresentatie maken van een dramaturgisch dossier ten behoeve van de ontwerpen voor de diverse samenwerkingsprojecten met andere hogescholen en opleidingen podiumkunsten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Analyse van theaterteksten en hun betekenis.

De student is in staat teksten te lezen en te begrijpen, hun betekenis, personages, setting, historische context etc. te onderzoeken en op basis van zijn eigen analyse een concept te ontwikkelen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk38,00 uren
Artistieke praktijk52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

permanente evaluaties en toon / controlemomenten tijdens het academiejaar
semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1
semester 2: definitieve jury na afsluit 2e semester