Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
History of Film 2: second half 20th century until today34349/2803/2223/1/74
Studiegids

History of Film 2: second half 20th century until today

34349/2803/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze I
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Ubben Eric
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 24,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Geschiedenis van de film 2 pikt de draad op bij het begin van Wereldoorlog 2. Veel Europese regisseurs verlaten het continent tijdens de jaren dertig en zoeken toeverlaat in de VS. Daar staat een nieuwe generatie regisseurs aan het roer; Welles en Ford, aangevuld met hun Europese collega's bewerkstelligen Hollywoods dominantie. Tijdens het herstel na de oorlog zullen m.n in Europa en Azië nieuwe bewegingen ontstaan die de inmiddels tanende Hollywood scene beconcurreren. Van Welles tot Nolan, zullen we een representatief overzicht krijgen van invloedrijke regisseurs en paradigma wissels.

Geïllustreerd a.h.v fragmenten en PPT slides evoceren we de evolutie en benoemen de hoogtepunten

Begincompetenties (tekst)

Voor het volgen van Filmgeschiedenis 2 is voorkennis via deel 1 gewenst, maar niet noodzakelijk. Er is geen volgtijdelijkheid. Wel verplicht is -net als deel 1- een basiskennis van de geschiedenis van de moderne tijden alsook kunstgeschiedenis.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
The student has an insight in the way the Hollywood scene carefully mixes the influences of European cinema and gracefully adopts the European born directors who searched for refugee in the States and confirms its dominance.
The student knows that after World War II both America and the rest of the world recover, that the new middle class found a new form of entertainment (television), and understands that the industry had te re invent itself.
The student has knowledge of and understands that European and Asian film developed into new grounds and that Hollywood saw the decline of the studio dominance.
The student has knowledge of and understands that new Media and changing habits in film consumption show a new approach in film making at the verge of the new millenium.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geƫigende wijze communiceren.
The student can clearly formulate his or her new insights in these matters in a short paper.

Leerinhoud

Na de eerste vier decennia van de twintigste eeuw, manifesteerde film zich als een van de meest populaire vormen van kunst en vermaak. Nieuwe narratieve visies en technische innovaties trokken een alsmaar groter publiek naar de filmzalen. zelf in tijden van wereldwijde recessie was film immers goedkoop. Het was een universele vorm van expressie die varieerde van goedkoop entertainment tot een radicale vorm van artistieke expressie. Aangezien film zich herhaaldelijk opnieuw moest uitvinden, is het interessant om nieuwe makers zich te zien afzetten tegen de oude conventies en tegelijkertijd de oudere generatie met veel respect te citeren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Film History van Bordwell en Thompson is beschikbaar in de campusbibliotheek. Alle PPT's alsook een aantal filmfragmenten zijn beschikbaar op digitaal.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Opmerking: De cursus wordt via afstandsleren (MS Teams) of fysiek aangeboden op vaste wekelijkse tijdstippen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Onderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Aan het einde van semester twee schrijft de student een paper over een film of regisseuR. Deze paper bevat minimaal zes pagina's incl. bronvermeldingen en afbeeldingen