Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 2843/2807/2223/1/10
Studiegids

Zang 2

843/2807/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Engels Anneke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.3. publiek
communiceert met het publiek
heeft een goede podiumprésence
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
kan moeilijke intervallen zingen
begrijpt aspecten van stemcapaciteit: stembereik, registeres, passagio's
past de juiste verhouding toe tussen ontspanning en spieractiviteit
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
kan moeilijkheden in een lied oplossen door technische oefeningen
toont dat die een adequate methode heeft om een lied in te studeren
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
heeft aandacht voor basishouding in combinatie met ademhalingstechniek
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
hanteert een basistechniek van gezond stemgebruik
3. Samenwerking - 3.4. interculturele en internationale context
zingt in verschillende talen
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
onderbouwt diens repertoirekeuze vanuit een eigen visie en met een juiste inschatting van het eigen stemgeluid
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
kan autonoom werken, techniek toepassen en liederen instuderen

Leerinhoud

Zangrepertoire:
* Oefeningen (toonladders, intervallen, ritmiek, improvisatie)
* Klankvorming, tekstbehandeling, betekenisgeving, presentatie en communicatie
* Repertoirekennis
* Fysiologische kennis en technische vaardigheid van toepassing op het zingen.

Zangtechniek:
De gebruikte methodes zijn een vermenging van verscheidene zangmethodes waar aandacht wordt geschonken aan adembeheersing, resonantie en stijlen met verschillende stemgebruiken aangepast aan de stijl van het lied.
Een basiskennis van het menselijk lichaam i.v.m. het zingen wordt ook meegegeven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00