Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 3844/2807/2223/1/44
Studiegids

Zang 3

844/2807/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
kan expressie en inleving hanteren
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
hanteert correcte dictie in verschillende talen
is in staat om verschillende uitvoeringspraktijken toe te passen op uiteenlopende stijlen
past souplesse toe in stemgebruik en homogene overgangen tussen registers
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
gebruikt resonantieruimtes: sinusholte, slaap- en voorhoofdsholte
hanteert een adequate microfoontechniek
kan diens stem zelfstandig opwarmen
past zangtechniek toe
past de positionering van de tong en de 'losse kaak' toe 
3. Samenwerking - 3.4. interculturele en internationale context
zingt in verschillende talen
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
is in staat de stemkleur, timbre aan te passen alnaargelang het uit te voeren repertoire

Leerinhoud

Zangrepertoire:
* Oefeningen (toonladders, intervallen, ritmiek, improvisatie)
* Klankvorming, tekstbehandeling, betekenisgeving, presentatie en communicatie
* Repertoirekennis
* Fysiologische kennis en technische vaardigheid van toepassing op het zingen.

Zangtechniek:
De gebruikte methodes zijn een vermenging verscheidene zangmethodes waar aandacht wordt geschonken aan toonladders, intervallen enz. ...
Een basiskennis van het menselijk lichaam i.v.m. het zingen wordt ook meegegeven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00