Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Schrijven voor de scène 136857/2807/2223/1/55
Studiegids

Schrijven voor de scène 1

36857/2807/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Andere co-titularis(sen): Robbrecht Joachim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
kan een korte toneelmonoloog schrijven
schrijft spelteksten
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
zuivert tekstmateriaal uit of voegt toe om het theatraal te versterken
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
benoemt het onderscheid tussen een krachtige en een zwakke zin
benoemt het onderscheid tussen een situatie uitleggen en een situatie neerzetten/aanwezig stellen
benoemt het onderscheid tussen een sterk beeld en een slap beeld
kan een gebeurtenis waarbij die rechtstreeks betrokken was in een tekst neerzetten/aanwezig stellen
kan een korte toneelmonoloog schrijven
kan een persoon die die goed kent in een tekst neerzetten/aanwezig stellen
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
zuivert tekstmateriaal uit of voegt toe om het theatraal te versterken

Leerinhoud

Studenten krijgen schrijfopdrachten. Bij het begin van elke les brengen ze hun teksten mee en die worden door alle deelnemende studenten en de docent aandachtig gelezen en besproken. Het accent ligt op precieze en heldere formulering en op een verkenning van de volgende vragen: wat wil ik vertellen en hoe kan ik dat het beste doen. Ook wordt veel aandacht besteed aan het verschil tussen gesproken en geschreven taal en aan de verschillende taalregisters die kunnen worden gehanteerd.
Begrippen als metafoor, vertelperspectief, symbool, ironie, satire, parodie, realisme, anekdote, structuur, personage komen aan bod. De laatste opdracht bestaat eruit een monoloog te schrijven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00