Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Toneelgeschiedenis 1836/2807/2223/1/63
Studiegids

Toneelgeschiedenis 1

836/2807/2223/1/63
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cassiers Edith
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
Bespreekt de kenmerken van toneelstukken
4. De bachelor in het drama legt relaties tussen het eigen werk en creatieve processen in andere disciplines en andere culturen, en gebruikt die verscheidenheid als mogelijke bodem voor creatie.
Analyseert en bespreekt Nederlandstalige toneelstukken en toneelstukken uit het wereldrepertoire
Analyseert hoogtepunten uit de theaterarchitectuur
Bespreekt summier aspecten van de muziek-, opera- en dansgeschiedenis
Bespreekt de hedendaagse Nederlandstalige en internationale theaterprogrammatie
Bespreekt de kenmerken van het huidige theaterlandschap in Vlaanderen en Nederland
Plaatst de hedendaagse theaterpraktijk in een ruimer kader
bespreekt theatervormen uit de wereldgeschiedenis
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
is in staat tot kritische analyse van toneelstukken
kan correct citeren en bibliografisch verwijzen
schrijft duidelijk gestructureerd, helder en objectief

Leerinhoud

De cursus ‘Toneelgeschiedenis’ beschrijft de evolutie van het fenomeen ‘toneel’. Er wordt een overzicht van de (West-)Europese theatergeschiedenis geschetst, maar ook Afrikaanse, Aziatische en Amerikaanse theatergeschiedenis komen uitgebreid aan bod. Er wordt kritisch gekeken naar de (Westerse) geschiedschrijving en canonisering, en actief gereflecteerd vanuit concepten als imperialisme, kolonisatie, migratie, appropriatie, auteurschap, moderniteit en industrialisering.

Naast theater, komt de geschiedenis van ook andere verschijningsvormen van spektakelcultuur uitgebreid aan bod, waaronder intreden, rituelen, opera, dans, performance art, en dergelijke meer. Bijzondere aandacht gaat uit naar de drie pijlers repertoire, acteermethodologie en mise-en-scène, die steeds in hun (brede) maatschappelijke context gesitueerd worden. De studenten worden door verschillende opdrachten geëngageerd om op een kritische, bewuste manier zelf met het (historisch en hedendaags) materiaal aan de slag te gaan.

De volledige cursus ‘Toneelgeschiedenis’ wordt gegeven over twee cursusjaren. Deel I handelt over de oorsprong van het theater tot en met de zestiende eeuw (academiejaren 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025). In deel II wordt de zeventiende eeuw tot en met het hedendaagse theater behandeld (academiejaren 2021-2022, 2023-2024).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het is mogelijk dat de student in het kader van het vak Toneelgeschiedenis voorstellingen moet bijwonen.
Deze extra kosten worden apart gefactureerd in mei 2023 op basis van de reële onkosten.

Studenten drama die zich inschrijven voor het opleidingsonderdeel Toneelschiedenis betalen maximum 40,00 euro extra voor tickets van voorstellingen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks40,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00