Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Spelproject 335222/2807/2223/1/46
Studiegids

Spelproject 3

35222/2807/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Spelproject 2 EN (geslaagd voor Stemtraining 2 (acteren) OF geslaagd voor Stemtraining 2) EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 2 EN geslaagd voor Dans 2.

Korte omschrijving

Gastdocenten

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
verhoudt zich in creatie tot de wereld
ontwikkelt een eigen artistieke visie in relatie tot het podiumkunstenveld en vertaalt die in theatrale tekens
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
handelt autonoom in het bekend maken en presenteren van eigen werk
integreert creatiemateriaal (vormelijk of inhoudelijk, tekst of geen tekst) uit andere culturen en disciplines
bedient zich van dialoog om de wereld anders te verbeelden
Vertaalt die visie in theatrale tekens
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
Onderzoekt de interactie met het publiek
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
Diept de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2 verder uit
Integreert de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
Diept de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2 verder uit
Integreert de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2
ontwikkelt een autonome artistieke visie
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
Diept de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2 verder uit
Integreert de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
Diept de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2 verder uit
Integreert de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2
3. Samenwerking - 3.2. samenspelen
Diept de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2 verder uit
Integreert de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2
creëert in collectief verband
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
analyseert zelfstandig (tekst)materiaal
Diept de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2 verder uit
Integreert de verworvenheden uit Spelproject 1 en Spelproject 2
integreert dialoogmateriaal buiten de geijkte paden van het westerse toneelrepertoire.
creëert in collectief verband
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
verhoudt zich al samen spelend tot de wereld

Leerinhoud

De student krijgt de kans elk spelblok een andere persoonlijkheid -acteur of regisseur - uit het theater of de film te ontmoeten om samen met die het onderzoek voort te zetten naar wat je als speler op het theater wil meedelen en hoe je dat met zijn eigen mogelijkheden kan communiceren aan het publiek. Je kiest in overleg en samenspraak vaak zelf het tekstmateriaal en leert dat te transponeren naar een voorstelling. Je leert je eigenheid en innerlijke verbeelding op de scène uiterlijk te maken in een communicatieproces met de collega-acteurs en met het publiek.

Door het persoonlijk contact tussen docent en student, maar ook door de individualiteit van elke student en de chemie in de groep ontwikkelt de speler een eigen zegging, taal en tekens. Het is de ontmoeting met de theater- of filmpersoonlijkheid die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de unieke acteerpersoonlijkheid van de student. De ontmoeting tussen docent en student is gericht op mondelinge ervaring- en kennisoverdracht die zich voornamelijk manifesteert in de manier waarop les wordt gegeven. De docent gidst, prikkelt en daagt de student uit opdat die kan blijven ontdekken welke mogelijkheden die in zich heeft, hoe andere, minder voor de hand liggende bronnen kunnen worden aangeboord. Er wordt gespeeld voor publiek. Aan het eind van ieder trimester zijn er openbare voorstellingen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk320,00 uren
Werktijd buiten de contacturen400,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Op het toonmoment, aan het eind van ieder spelblok. presenteert de student een voorstelling aan een jury en een publiek. De evaluatie gebeurt na ieder toonmoment en legt de nadruk op weliswaar onverbloemde maar steeds constructieve feedback of feedforward. De ontwikkeling van de toneelspeler-kunstenaar wordt van dichtbij gevolgd en gestimuleerd.