Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Literatuur & maatschappij 136902/2807/2223/1/33
Studiegids

Literatuur & maatschappij 1

36902/2807/2223/1/33
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Stuyck Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
is op de hoogte van hedendaagse thematische verbanden en wisselwerking tussen literaire teksten, auteur en verschillende ontwikkelingen binnen de samenleving
is in staat om relevante sociale, politieke en andere contexten te evalueren en te verbinden met hedendaagse literaire teksten en vice versa
3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
heeft kennis van hoe literatuur stem geeft aan een verscheidenheid aan weinig zichtbare communities en bevolkingsgroepen
4. De bachelor in het drama legt relaties tussen het eigen werk en creatieve processen in andere disciplines en andere culturen, en gebruikt die verscheidenheid als mogelijke bodem voor creatie.
verwerft inzicht in de geselecteerde teksten als een product van een verbeeldingswereld, creatie en als kritische reflectie op mens en maatschappij
5. De bachelor in het drama vindt de eigen kunstenaarsstem in verbinding met de verscheidenheid die de samenleving binnen en buiten de school biedt.
ontwikkelt een genuanceerd begrip over hoe literatuur het vermogen bevordert om na te denken over onze menselijke (sociale) ervaringen
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
leert om het eigen standpunt of visie te onderbouwen
leert zelfstandig kritisch te denken

Leerinhoud

Fictie reageert of anticipeert op ingrijpende veranderingen in de samenleving. In het vak Literatuur & Maatschappij leer je reflecteren op bredere levensbeschouwelijke vragen en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een aantal hedendaagse literaturen. Daarbij wordt aandacht besteed aan het leven en werk van de auteur, de context waarin een werk ontstaat en functioneert en hoe dit zich verhoudt tot andere werken binnen een lokaal, 'glocal' en (inter)nationaal verband. Hiervoor wordt geput uit inzichten uit onder meer literatuurwetenschap, boekwetenschap, culturele studies, geschiedenis, sociologie en filosofie. Thema’s die aldus aan bod komen zijn activisme, gender, natievorming, (de)kolonisatie, representatie, alteriteit, herinnering en trauma. Basis is de lectuur en kritische analyse van enkele werken uit de contemporaine ‘wereldliteratuur’.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Christopher Prendergast, Debating World Literature. London/New York: Verso (2004) * David Damrosch, What is World Literature? Princeton University Press (2004) * Mads Rosendahl Thomsen, Mapping World Literature. International Cononization and transational Literatures. Continuum International Publishing Group Ltd. (2008) * Pascale Casanova, La République mondiale des lettres. Paris : Seuil (1999) * Arjun Appadurai, Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalization. University of Minnesota Press (2000) * Bourdieu, Pierre, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam: Van Gennep (1992)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00