Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Podium 2800/2807/2223/1/03
Studiegids

Podium 2

800/2807/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Andere co-titularis(sen): Van Aerschot Christina, Vandervost Rosa, Vanhaeverbeke Nele
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 240,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.3. publiek
ervaart noodzaak en plezier om het artistiek werk tot bij een publiek te krijgen
kan het gebruik van lichaam, taal en ruimte bewust inzetten
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
kan opbouwende gesprekken aangaan rond de eigen artistieke praktijk en die van medestudenten en docenten
stelt zich collegiaal op tijdens het werkproces en de uitvoeringen
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
zoekt een verhouding van de eigen artistieke praktijk tot de wereld.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan opbouwende gesprekken aangaan rond de eigen artistieke praktijk en die van medestudenten en docenten

Leerinhoud

In Ba2 werk je binnen podium verder met de bouwstenen die je in het eerste jaar hebt verworven. Het ambachtelijke onderzoek zal meer en meer plaats maken voor een zoektocht naar jouw noodzaak van vertellen. Je zal uitgedaagd worden om in je spel relevantie en waarachtigheid op te zoeken. Je leert om tegelijk mens, acteur en beschouwer van de tekst te zijn. Je gebruikt je talent als middel om de wereld van het verhaal uniek, persoonlijk en theatraal vorm te geven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk120,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00