Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Literatuur & maatschappij 236904/2807/2223/1/04
Studiegids

Literatuur & maatschappij 2

36904/2807/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Stuyck Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
kan kritisch reflecteren en gaat gefundeerd in discussie met diens medestudenten
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
Beschrijft de belangrijkste werken uit de hedendaagse wereldliteratuur
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
Kan de hedendaagse wereldliteratuur contextualiseren aan de hand van biografische, historische en actuele (literaire) elementen
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
Kan zich op basis van kritische analyse positioneren tegenover hedendaagse vraagstukken.

Leerinhoud

Fictie reageert of anticipeert op ingrijpende veranderingen in de samenleving. In het vak Literatuur & Maatschappij leer je reflecteren op bredere levensbeschouwelijke vragen en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een aantal hedendaagse literaturen. Daarbij wordt aandacht besteed aan het leven en werk van de auteur, de context waarin een werk ontstaat en functioneert en hoe dit zich verhoudt tot andere werken binnen een lokaal, 'glocal' en (inter)nationaal verband. Hiervoor wordt geput uit inzichten uit onder meer literatuurwetenschap, boekwetenschap, culturele studies, geschiedenis, sociologie en filosofie. Thema’s die aldus aan bod komen zijn activisme, gender, natievorming, (de)kolonisatie, representatie, alteriteit, herinnering en trauma. Basis is de lectuur en kritische analyse van enkele werken en fragmenten uit de contemporaine ‘wereldliteratuur’.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Christopher Prendergast, Debating World Literature. London/New York: Verso (2004) * David Damrosch, What is World Literature? Princeton University Press (2004) * Mads Rosendahl Thomsen, Mapping World Literature. International Cononization and transational Literatures. Continuum International Publishing Group Ltd. (2008) * Pascale Casanova, La République mondiale des lettres. Paris : Seuil (1999) * Arjun Appadurai, Modernity at Large : Cultural Dimensions of Globalization. University of Minnesota Press (2000) * Bourdieu, Pierre, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam: Van Gennep (1992)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00