Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Filosofie 23467/2807/2223/1/83
Studiegids

Filosofie 2

3467/2807/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Spiessens Jeff
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Filosofie 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Hoorcollege (50%)
- Werkcollege (50%). De studenten bereiden elke week een tekst voor.
Deze voorbereiding houdt in: een beknopte samenvatting van de tekst voorleggen tijdens het college, het aangeven van een centraal citaat dat samen besproken/ gelezen wordt en het aangeven van een discussiepunt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
analyseert de oorspronkelijke filosofische teksten uit de "moderne tijd" (vanaf Descartes)
benoemt de grote stromingen binnen de moderne filosofie en kan de ontwikkeling naar de 20 ste eeuwse filosofie aanduiden
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
kan verbanden leggen en verschillen aangeven tussen verschillende filosofische teksten
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan een kritische analyse maken van de filosofische ethiek en dit zowel mondeling als schriftelijk weergeven

Leerinhoud

De colleges Filosofie (bachelor 3) draaien dit jaar rond het thema van het monsterlijke. Wat is een monster en in welke context wordt dit woord gebruikt? Die vraag stellen we aan de hand van enkele basisteksten uit de filosofie (van Aristoteles tot Zizek), de kunstwereld (van Sophocles tot Stephen King), en de religieuze traditie. Het doel is om uiteindelijk de filosofische implicaties van dit begrip te verkennen op twee gebieden: het morele en het lichamelijke. We bekijken (vanuit verschillende theorieƫn over het kwaad) morele monsters als Adolf Eichmann en verkennen de 'monsterlijke' dimensie van het menselijke lichaam.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Variƫrend van jaar tot jaar. Wordt medegedeeld bij het eerste college.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00