Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Ruimtelijk bewustzijn806/2807/2223/1/13
Studiegids

Ruimtelijk bewustzijn

806/2807/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: de Bois Albrik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de artistieke toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
Geeft voorbeelden van hoe de ruimte invloed heeft op diens eigen aanwezigheid in die ruimte
Onderkent verschillende aspecten van ruimte en identificeert verschillende middelen om zich tot de ruimte te verhouden
Identificeert middelen om de verhouding tussen zichzelf en de ruimte zichtbaar te maken
Onderkent en ontwikkelt innerlijke mogelijkheden tot verbeelding aan de hand van bewustzijn van de ruimte

Leerinhoud

De sessies ruimtelijk bewustzijn bieden een ervaringsgerichte verkenningstocht van drie gebieden: de uiterlijke ruimte, je innerlijke ruimte en je lichaam en zintuigen als brug tussen beiden.
Via uiteenlopende oefeningen kan je ontdekken hoe je de buitenwereld via je lichaam waarneemt en filtert tot een innerlijke ervaring van de werkelijkheid (als metafoor vertaald wordt dat : je kaart is niet het gebied) en hoe je via datzelfde lichaam die ervaring deelt met de buitenwereld.
Een specifiek deel van de sessies focust op de invloed van taal op de vorming en uiting van je ervaringen.
Vertrekkend vanuit een holistisch mens- en wereldbeeld worden je kansen tot inzichten aangeboden in de werking en mogelijkheden van je bewustzijn en het proces dat je als levend wezen belichaamt.

Oefeningen gaan van interactief tot individueel, van lichamelijk dynamisch tot quasi meditatief.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00