Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Essayistiek35237/2807/2223/1/71
Studiegids

Essayistiek

35237/2807/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Analyse.

Korte omschrijving

Docent
Charlotte Van den Broeck

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
beargumenteert de zegging van een tekst vanuit diens persoonlijke analyse, de eigen persoonlijke zintuiglijke en associatieve benadering van een literaire tekst.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
past de verworvenheden uit Analyse B1 toe op teksten en opdrachten met een hogere moeilijkheidsgraad.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
kent efficiënt en zelfstandig betekenissen toe aan alle genres van de literatuur.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
verantwoordt de eigen visie schriftelijk en mondeling.

Leerinhoud

In het vak essayistiek verkennen we het essay als literair genre. We lezen teksten van hedendaagse essayisten (o.a. Rebecca Solnit, Roland Barthes, Ida Lødemel Tvedt, Annie Dillard) over verschillende onderwerpen (zoals: feminisme, een wezel, schilderkunst, schrijven als 'ik'). Vanuit de eigen leeservaring gaan we in gesprek over vormelijke, stilistische en inhoudelijke kenmerken van het essay. In de klasgesprekken oefenen we analytisch en associatief nadenken, leggen we kruisverbanden met andere teksten, denkkaders en maatschappelijke thema's.

Deze vaardigheden brengen we in de praktijk bij het schrijven van een eigen essay over een onderwerp naar keuze. Het schrijfproces wordt ondersteund door feedback van de groep (leeservaringen uitwisselen) en individuele begeleiding door de docent (redactiegesprek).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00