Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Audiovisuele media 236903/2807/2223/1/67
Studiegids

Audiovisuele media 2

36903/2807/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Andere co-titularis(sen): Dilles Marieke
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 240,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
exploreert en experimenteert met verschillende artistieke vormen
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
beheerst de behandelde technische vaardigheden en kan er ook mee experimenteren
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
is nieuwsgierig. Gebruikt techniek en energie om te verbinden met de gesprekspartner/geïnterviewde en (doel)publiek
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
kan opbouwende gesprekken aangaan rond de artistieke keuzes van en met zichzelf, medestudenten en docenten
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
Kan eigen overtuigingen in vraag stellen
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
kan een spanningsboog creëren in een eindproduct van 10 min

Leerinhoud

Interview
In het tweede jaar verdiep je het vak interview aan de hand van verschillende insteken, benaderingen van de docenten. De basis blijft: ‘luisteren, in gesprek gaan, doorvragen’. Je benadert interview de ene keer vanuit een persoonlijke invalshoek, dan weer eerder technisch, journalistiek. Verbinding, oprechte nieuwsgierigheid en durven zijn woorden die in alle blokken aan bod komen. Je leert hoe je een interview voorbereidt, maar ook hoe je zelfs compleet onvoorbereid een spannend gesprek kan voeren. Je ondervindt hoe het is om dat gesprek te voeren voor een live publiek, of met een doelpubliek in je achterhoofd. Je bouwt capaciteiten op om interview ook in andere lessen toe te passen, bijvoorbeeld bij audio, docu of beeld.

Audio
Binnen 'audio' exploreren we geluid en muziek in relatie tot taal, uitgaande van alledaagse interacties, de praktijk van luisteren, compositie, performance, improvisatie, opnametechnieken en audio bewerking. Zo gaan we dieper in op de rol van geluid en muziek in onder andere klankgedichten, sound essay, radio drama, interactive fiction, film en games. We gaan daarbij ook aan de slag met hedendaagse tools en technieken als sampling, text-to-speech en scripting. In de verschillende workshops onderzoeken we een artistieke en kritische praktijk van luisteren en werken met audio, als toegang tot spel en exploratie van betekenis(sen).

Beeld
Tijdens Beeld/Documentaire leer je de basisvaardigheden van camera en montage onder de knie te krijgen. Aan de hand van oefeningen die elke keer iets complexer worden, word je vertrouwd met beeldregie, observatie, interview, standpunt en verzamel je de bouwstenen voor een visuele vertelling. Aan het einde van dit blok werk je intensief aan een korte documentaire portretfilm, die je zelf researcht, filmt en monteert.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

De student moet minstens een voldoende halen voor elk onderdeel om te kunnen slagen voor het geheel.
Per onderdeel worden immers deels andere, essentiële leerdoelen geoefend en getoetst.