Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Beeldtaal12087/2807/2223/1/29
Studiegids

Beeldtaal

12087/2807/2223/1/29
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delnaet Jurgen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docent
Stefaan Vervoort

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
ontdekt dat een beeld een verhaal is en taal ook beeld
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
kan kritisch reflecteren en gaat gefundeerd in discussie met diens medestudenten
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
analyseert bepaalde aspecten van beeldende kunst en architectuur.
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
onderzoekt verschillende wijzen waarop de kunsten mogelijkheden aanreiken om de wereld te 'lezen'.

Leerinhoud

Woordenloosheid is niet louter de marge van het woord en de taal; eerder gaat het om een veld van betekenissen teweeggebracht door de transformatie, absentie of negatie van het woord, en—nog moeilijker—het onder woorden brengen daarvan.

In deze lessenreeks bespreken we beeldende kunstenaars wiens werk scherp stelt op de relatie tussen beeld en object enerzijds, en woord, taal en betekenis anderzijds. Je bekijkt en analyseert werk (schilderijen, sculpturen, installaties,…) en onderzoekt de relatie van beeldende kunst tot theoretische en maatschappijkritische thema's (stilte, betekenisloosheid, censuur, dierlijkheid, 'stenigheid', zottigheid,...).

De inzet is om je fascinatie voor beeldende kunst aan te wakkeren. Ook wil het seminar je doen nadenken over de relatie tussen 'talige' kunstvormen—zoals tekst of theater—en 'niet-talige' kunst—sculpturen, installaties, schilderijen, tekeningen, stille film,...

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00