Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Onderzoek24322/2807/2223/1/83
Studiegids

Onderzoek

24322/2807/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broek Clara
Andere co-titularis(sen): Selderslaghs Bob
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. De bachelor in het drama vindt inspiratie in manieren waarop kunstenaars in binnen- en buitenland, in heden en verleden, en in verschillende culturen de wereld verbeelden."
zoekt zelfstandig achtergrondinformatie
is vertrouwd met enkele artistieke contexten waarin wetenschappelijk onderzoek van pas komt.
begrijpt de structurele en methodologische verschillen tussen wetenschappelijke bronnen en andere vormen van intellectuele output.
citeert en verwijst bibliografisch op een correcte manier.
schrijft helder, gestructureerd en objectief aan de hand van een afgebakende onderzoeksvraag.
vindt en verwerkt wetenschappelijk of artistiek relevante literatuur.
maakt onderscheid tussen primaire en secundaire bronnen en gebruikt ze om een argument te ondersteunen.
versterkt de kwaliteit van diens paper door feedback van de docent te verwerken.
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
vat centrale argumenten van wetenschappelijke bronnen beknopt samen.
luistert naar en reageert gefundeerd op de bijdrages van andere studenten.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel biedt een inleiding in de onderzoeksmethodologie.
Kennis en vaardigheden m.b.t. onderzoek en reflectie worden toegepast op actuele thema's uit het podiumkunstenlandschap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00