Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinair project 2 (woordkunst)36906/2807/2223/1/72
Studiegids

Interdisciplinair project 2 (woordkunst)

36906/2807/2223/1/72
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Andere co-titularis(sen): Vanhaeverbeke Nele, Vanhauwaert Maud
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
maakt het persoonlijke standpunt prioritair in het brengen van een tekst, presentatie of performance
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
vertoont een artistieke attitude en verantwoordelijkheid in elk project
voltooit een opdracht met restricties en vrijheden vanuit de docent en in samenspraak met andere studenten.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
reageert goed en improviseert gepast bij onverwachte situaties.
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
Werkt zelfstandig bij het voorbereiden van presentaties en performances
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
toont diens bewustzijn van lichamelijke en verbale mogelijkheden
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
Kan eigen overtuigingen in vraag stellen
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
gaat om met vormende kritiek en feedback.

Leerinhoud

Lesfest
Het academiejaar start met een twee weken durend Lesfest. Je werkt in kleine klasoverschrijdende groepen elke week met een andere kunstenaar uit een aangrenzende podiumdiscipline. De ontmoeting met choreografen, dansers, regisseurs, beeldend en performance-kunstenaars, schrijvers en muzikanten verbreden je blikveld en verrijken je podiumervaring.

Podiumschrijven
In dit drie weken durend project ga je met een gastdocent aan de slag. Je schrijft, door de docent intensief gecoacht, een publieksgerichte tekst. Bijzonder aan dit project is dat de klasgroepen gemengd worden: je werkt samen met tweede- en derdejaarsstudenten. Aan het eind van het werkproces is er een toonmoment waarin je de teksten brengt voor publiek.

Jazzproject
In dit interdisciplinair project werk je samen met de studenten Jazz van de Koninklijke Conservatorium; een intensieve samenwerking tussen jou als schrijver/performer en een jazz combo. Aan het eind van het werkproces is er een concert.

Podiumtechniek
Het vak wordt opgesplitst in 3 delen: Geluid, Licht en Mechanica (rigging).
Als podiumkunstenaar moet je in staat zijn om met basismateriaal technisch aan de slag te kunnen op een eerste niveau om zo ook een meer algemeen inzicht te krijgen in de vereisten voor een technische opbouw.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk115,00 uren
Werktijd buiten de contacturen155,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00