Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Repertoirestudie 236862/2807/2223/1/31
Studiegids

Repertoirestudie 2

36862/2807/2223/1/31
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kolpa Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
leest, analyseert, en bewerkt een toneeltekst.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
onderkent enkele dramaturgische principes van de theaterkunst.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
Identificeert de ontstaansvoorwaarden voor het moderne drama
Legt verbanden tussen de theatervormen van eind 19e, begin 20e eeuw, en de hedendaagse theatervormen
Schetst de voornaamste kenmerken van het moderne drama
kent de achtergronden/context van een toneeltekst.
legt verbanden tussen de toneeltekst en andere teksten en kunststromingen uit de periode van de tekst.
legt verbanden tussen de toneeltekst en maatschappelijke en politieke thema's.
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
citeert en verwijst bibliografisch correct
schrijft helder, gestructureerd en objectief aan de hand van een afgebakende onderzoeksvraag

Leerinhoud

Het vak repertoirestudie gaat in op de dramaturgische beginselen in de theaterkunst. Hoe is een theatertekst opgebouwd? Wat staat er in de tekst (schrift of praktijk), en hoe verhoud je je daartoe? Wat zijn de betekenismogelijkheden van de tekst in haar tijd én in de huidige tijd? Naast de zogeheten klassiekers doorheen de theatergeschiedenis zullen ook ‘niet-westerse’ en minder stereotypische teksten de volle aandacht krijgen. De teksten zullen (voor een deel) gezamenlijk worden gelezen en geanalyseerd.

Ondanks het feit dat het moderne theater veel meer is dan de enscenering van een theatertekst, blijft 'tekst’ - een begrip dat breder is dan de ‘theatertekst' - een belangrijk onderdeel van het theatermaken. Teksten in de afstudeerrichting Acteren zijn machines die betekenissen genereren. Het kunnen de-monteren en her-monteren van die tekstuele machines is voor de acteur niet alleen een vaardigheid om zich in het beroep als podiumkunstenaar te ontwikkelen, maar ook een vaardigheid om zich in het dagelijkse leven door een overvloed aan data, informatie en discours een kritische weg te banen.

De student wordt aangemoedigd na te denken over haar, hun of zijn standpunt ten opzichte van de theatertekst in de brede zin van het woord en wordt gestimuleerd zelfstandig onderzoek te doen met het oog op het schrijven van een paper.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00