Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stemtraining 336915/2807/2223/1/87
Studiegids

Stemtraining 3

36915/2807/2223/1/87
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broek Clara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Stemtraining 2 OF geslaagd voor Stemtraining 2 OF geslaagd voor Stemtraining 2 (acteren) OF geslaagd voor Spraakvaardigheid 2 WK.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
automatiseert de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands en past deze op een natuurlijke en authentieke manier toe in diens artistieke praktijk en in spontane spraak. Daarbij wordt gestreefd naar een correcte toepassing van de tongpunt-r.
automatiseert de toepassing van de basisprincipes van de eutonie (houding, adem, stem, resonantie, articulatie) in diens artistieke praktijk en in spontane spraak.
past parametervariatie van stem (volume, toonhoogte, tempo) toe, in functie van een levendige intonatie, in diens artistieke praktijk en in spontane spraak.

Leerinhoud

Taal
In de les Taal B3 automatiseer je de vaardigheden die je hebt verworven in Taal B2. Je traint jezelf in een gestructureerd, levendig en correct gebruik van het Algemeen Nederlands in spontane spraak en in je artistieke praktijk. Je leert hoe je op een organische en overtuigende manier mondeling kan communiceren in het Standaardnederlands. Het onderzoek naar het gebruik van parametervariatie (tempo, toonhoogte, volume) als onderdeel van een levendige taal en spraak wordt verdiept. Er wordt onderzocht hoe je de vaardigheden en leerinhouden van de verschillende vakken van het opleidingsonderdeel 'stemtraining' (taal, spraak, stem) met elkaar kan verbinden en kan integreren.

Spraak
In het vak Spraak leer je vat krijgen op je spreken. Je leert hoe spreken werkt in je lichaam en hoe het wordt beïnvloed door je autonoom zenuwstelsel, door stress. Je leert weer natuurlijk en laag ademen én ademritmisch praten. Je stem zal daardoor ontspannen en mooier klinken. Je leert ook opnieuw vooraan in je mond praten met een goede verstaanbaarheid en met de juiste klanken. Je zult merken dat je spraak op die manier je stress reduceert. Je mond die niet praat krijgt ook veel aandacht. Het teveel aan spierspanning of het gebrek eraan zet zich namelijk door tijdens het spreken.
Tot slot leer je hoe een natuurlijke lichaamshouding je stem en spraak positief beïnvloedt.
In B1 pas je alles toe in oefeningen en teksten. In B2 en B3 pas je alles toe in teksten en in je gewone spraak.

Stem
In de les Stem B3 leer je de competenties van gezond stemgebruik, die je in B2 hebt geleerd, opnieuw verder verfijnen en uitdiepen. Het eutone stemgebruik bij het toepassen van prosodie, stemvariaties en pittigheidsoefeningen komt aan bod. Verder breiden we onze kennis uit naar het niveau van performance. Hoe kom ik in verbinding met mijn ware stemklank en wat doet dit met mezelf en met het publiek? Stemzorg is een blijvend aandachtspunt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op haar/zijn technische mogelijkheden, motivatie, vaardigheden, attitude, inbreng en evolutie doorheen het jaar.

50% vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm volgens onderstaand principe:
Bij 10% tot 20% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij 20% tot 25% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij 25% tot 30 % ongewettigde afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

50% vaardigheidstoets hands on (Examen)