Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Podium 3801/2807/2223/1/37
Studiegids

Podium 3

801/2807/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Delnaet Jurgen
Andere co-titularis(sen): Vertongen Marleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Podium 2 EN geslaagd voor Audiovisuele media 2 EN geslaagd voor Schrijven 2 EN geslaagd voor Project 2 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 2 EN geslaagd voor Dans 2 EN geslaagd voor Stemtraining 2 EN geslaagd voor Zang 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
geeft blijk van een eigen artistiek universum.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
ervaart plezier en vertrouwen in het opzoeken van fysieke, ruimtelijke en talige experimenten
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
neemt verantwoordelijkheid op voor eigen keuzes, medespelers en het samen overbrengen van het verhaal
3. Samenwerking - 3.4. interculturele en internationale context
kan een eigen artistiek standpunt in een ruimere context plaatsen.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
ervaart plezier en vertrouwen in het opzoeken van fysieke, ruimtelijke en talige experimenten
kan opbouwende gesprekken aangaan rond de eigen artistieke praktijk en die van medestudenten/docenten en deze in de artistieke praktijk laten doorwerken

Leerinhoud

In Ba3 kan je de ervaringen die je tot dan toe hebt opgebouwd in de opleiding verder uitdiepen. Je kan binnen de veilige muren van de schoolomgeving jezelf op de vloer uitdagen, je grenzen verleggen en andere vormen van performance uitproberen. Meer en meer wordt, naast het spelen, ook de dramaturgische lijn van het geheel van de voorstelling deel van je verantwoordelijkheid als speler/maker.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00