Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Schrijven 310660/2807/2223/1/11
Studiegids

Schrijven 3

10660/2807/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Schrijven 2 EN geslaagd voor Podium 2 EN geslaagd voor Audiovisuele media 2 EN geslaagd voor Project 2 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 2 EN geslaagd voor Dans 2 EN geslaagd voor Stemtraining 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.3. publiek
durft de eigen schrijfwetten in vraag te stellen en nieuwe werkmethodes uit te proberen
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
kan zich in de fictionele wereld van een tekst verdiepen
kan de eigen groei als schrijver benoemen
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
vertoont een grote mate van zelfwerkzaamheid in het redigeren van eigen werk
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
toont nieuwsgierigheid voor verschillende schrijfstijlen en literaire opvattingen
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
neemt een onderzoekende houding aan om een tekst inhoudelijk voldoende grond te geven

Leerinhoud

Tijdens je opleiding werd stilaan duidelijk dat je de verschillende literaire genres en kunstdisciplines met elkaar kunt combineren. Je wordt nu uitgedaagd om op zoek te gaan naar je eigen mix, binnen de literatuur en over de grenzen van de literatuur heen.

Belangrijk is dat je inzicht verwerft in je eigen schrijverschap, dat je je bewust bent van je eigen literaire stemgeluid en dat je leert ontdekken hoe jij als schrijver het best functioneert. Hoe beter je jezelf als schrijver leert kennen, hoe makkelijker je ook je comfortzone kunt verlaten. In dit derde bachelorjaar is het van belang om niet alleen je schrijverschap te bestendigen, maar ook om te experimenteren, zodat je vanuit het experiment je eigen grenzen verder kan oprekken.

Bovendien zou je op het einde van dit jaar ook in staat moeten zijn om toe te werken naar een publiceerbare tekst, puntgaaf afgewerkt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00