Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Audiovisuele media 336905/2807/2223/1/38
Studiegids

Audiovisuele media 3

36905/2807/2223/1/38
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Andere co-titularis(sen): Smets Katharina
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Audiovisuele media 2 EN geslaagd voor Schrijven 2 EN geslaagd voor Podium 2 EN geslaagd voor Project 2 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 2 EN geslaagd voor Dans 2 EN geslaagd voor Stemtraining 2 EN geslaagd voor Zang 2.

Korte omschrijving

Docenten
Guinevere Claeys
Phara De Aguirre
Katharina Smets
Gastdocenten

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
beheerst de verschillende technische vaardigheden die in de voorbije jaren zijn aangeleerd en kan er ook mee experimenteren in een eindproduct met een persoonlijke stempel
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
is zich bewust van de eigen houding en het effect daarvan op de geïnterviewde en het eventuele publiek
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
kan een spanningsboog creëren in een eindproduct van 15 minuten
bereidt een interview zorgvuldig voor, is creatief in het researchen vooraf op vlak van bronnen en thema's
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
gaat constructief om met opbouwende kritiek en stuurt bij na feedback en evaluatie
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
bedenkt vooraf de structuur van een gesprek of een scenario en is flexibel genoeg om zich aan te passen aan de situatie en onverwachte wendingen

Leerinhoud

Interview
Interview in het derde jaar bestaat uit twee blokken. Eerst onderzoek je de mogelijkheden van het geschreven interview. Je ervaart hoe vrij je kan zijn in het omzetten van een gesprek naar een tekst. Daarna ligt de focus op hoe je overkomt bij het live interviewen. Je interviewt met je hele lijf. Hoe je zit, kijkt, wat je uitstraalt, de intonatie van je vragen, het speelt allemaal mee. We interviewen, nemen het op met de camera en herbekijken het interview. Je leert naar jezelf kijken.

Audiostorytelling
In audiostorytelling leer je verhalende podcasts maken. Hier leer je geluid, stem en muziek in verschillende lagen te monteren tot een volwaardig audioverhaal. Nu komt het allemaal samen: interviewen, het gebruik van je stem en het monteren met geluid. We gaan dieper in op het maken van scènes, je leert een spanningsboog in je verhaal te bouwen en we duiken in toegepaste interviewtechnieken. Ondertussen krijg je voorbeelden te horen uit binnen- en buitenland die je kunnen inspireren om je eigen stijl te ontwikkelen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

De student moet minstens een voldoende halen voor elk onderdeel om te kunnen slagen voor het geheel.
Per onderdeel worden immers deels andere, essentiële leerdoelen geoefend en getoetst.