Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinair project 336907/2807/2223/1/09
Studiegids

Interdisciplinair project 3

36907/2807/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Andere co-titularis(sen): Delnaet Jurgen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Project 2 EN geslaagd voor Podium 2 EN geslaagd voor Schrijven 2 EN geslaagd voor Audiovisuele media 2 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 2 EN geslaagd voor Dans 2 EN geslaagd voor Stemtraining 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
maakt het persoonlijke standpunt prioritair in het brengen van een tekst, presentatie of performance
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
vertoont een artistieke attitude en verantwoordelijkheid in elk project
voltooit een opdracht met restricties en vrijheden vanuit de docent en in samenspraak met andere studenten.
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
komt tot een artistieke confrontatie met een publiek.
levert minstens één project af dat in de professionele praktijk kan worden aanvaard.
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
Werkt zelfstandig bij het voorbereiden van presentaties en performances
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
toont diens bewustzijn van lichamelijke en verbale mogelijkheden
3. Samenwerking - 3.4. interculturele en internationale context
plaatst het eigen artistiek standpunt in een ruimere context
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
zoekt een verhouding van de eigen artistieke praktijk tot de wereld.
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
Kan eigen overtuigingen in vraag stellen
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
herkent en verwoordt wat artistieke keuzes teweegbrengen.
gaat constructief om met opbouwende kritiek en stuurt bij na feedback en evaluatie
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
bedenkt een realiseerbaar concept binnen de gegeven termijn.

Leerinhoud

Lesfest
Het academiejaar start met het twee weken durend Lesfest. Je werkt in kleine klasoverschrijdende groepen elke week met een andere kunstenaar uit een aangrenzende podiumdiscipline. De ontmoeting met choreografen, dansers, regisseurs, beeldend en performance-kunstenaars, schrijvers en muzikanten verbreden je blikveld en verrijken je podiumervaring.

Bachelorproject
Met het Bacheloraterlier sluit je je drie bachelorjaren af en maak je de transitie naar je mastertraject. In het Bachelorproject sta je als maker en uitvoerder in voor een eigen, artistieke en boeiende performance. Je kiest zelf de vorm en bent, binnen het door de groep gekozen kader, ook verantwoordelijk voor de inhoud.
Met je vakmanschap en techniek ga je op zoek naar de universaliteit van je verhaal: hoe klinkt het in de wereld. Het project eindigt in een publieke performance.

PodiumSchrijven
in dit drie weken durend project ga je met een gastdocent aan de slag. Je schrijft, door de docent intensief gecoacht, een publieksgerichte tekst. Bijzonder aan dit project is dat de klasgroepen gemengd worden: je werkt samen met tweede- en derdejaarsstudenten. Aan het eind van het werkproces is er een toonmoment waarin je de teksten brengt voor publiek.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk200,00 uren
Werktijd buiten de contacturen250,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00