Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Speltraining acteren36855/2807/2223/1/84
Studiegids

Speltraining acteren

36855/2807/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
kan lichaamstaal uitvergroten, weglaten of stileren
ontdekt hoe taal beeldend kan worden.
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
kan het gebruik van lichaam, taal en ruimte bewust inzetten
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
kan bewust' stiltes' hanteren
kan de tijd als tegenspeler gebruiken
Laat al spelend diens relatie tot de tekst verder evolueren
spreekt een tekst concreet en met een natuurlijk zegging
ziet in dat de spanningsboog van een tekst niet noodzakelijk synchroon loopt met de spanningsboog van de podiumpresentatie.
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
Geeft voorbeelden van hoe de ruimte invloed heeft op diens eigen aanwezigheid in die ruimte
kan bewust met richting omgaan
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
reflecteert kritisch en gaat gefundeerd in discussie met diens medestudenten
3. Samenwerking - 3.2. samenspelen
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden
kan dialogeren met medespelers
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
kan dialogeren met medespelers
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
kan deze mogelijkheden en beperkingen aanwenden

Leerinhoud

De student onderzoekt de ruimtelijke, fysieke en tekstuele aspecten van het ambacht; neemt spelbeslissingen in het hier en nu; onderzoekt het verschil tussen afstandelijk en betrokken spelen, tussen citerend en ingeleefd spelen; wordt zich bewust van diens aanwezigheid in de ruimte; beschouwt het publiek als mede-communicator; ontwikkelt de verbeelding door middel van improvisatieopdrachten; maakt samen met de medespeler aan de hand van een eenvoudige dialoog een levende compositie in de ruimte.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00