Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Culturele vraagstukken35238/2807/2223/1/08
Studiegids

Culturele vraagstukken

35238/2807/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Severi Esther
Andere co-titularis(sen): Vertongen Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docent
Joachim Ben Yakoub

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
luistert naar en reageert gefundeerd op de bijdrages van de andere studenten.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
legt in de discussies verbanden met de onderwerpen uit vorige lessen.
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
onderzoekt verschillende wijzen waarop de kunsten mogelijkheden aanreiken om de wereld te 'lezen'.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
plaatst diens mening, vragen en inzichten over de onderwerpen vanuit diens sociaal-culturele achtergrond en omgeving.

Leerinhoud

Voor het vak Culturele Vraagstukken vormt ‘cultuur’ het referentiekader: een lens waardoor je naar de wereld kunt kijken, het web van betekenissen waarin we onszelf hebben vastgezet. Je leert de culturele vraagstukken lezen en begrijpen als politieke vraagstukken, om de wereld waarin we nu leven te kunnen analyseren en veranderen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00