Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Dramaturgie 2 (KK)35392/2807/2223/1/06
Studiegids

Dramaturgie 2 (KK)

35392/2807/2223/1/06
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kolpa Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
leest, analyseert, en bewerkt een toneeltekst.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
onderkent enkele dramaturgische principes van de theaterkunst.
4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
kent de achtergronden/context van een toneeltekst.
legt verbanden tussen de toneeltekst en andere teksten en kunststromingen uit de periode van de tekst.
legt verbanden tussen de toneeltekst en maatschappelijke en politieke thema's.

Leerinhoud

Dramaturgie, van theorie naar praktijk

Het vak dramaturgie gaat in op de dramaturgische beginselen in de theaterkunst. Wat staat er in de lied- of theatertekst (schrift of praktijk), en hoe verhoud je je daartoe? Wat zijn de betekenismogelijkheden van de tekst in deze tijd/de huidige tijd? De student wordt aangemoedigd na te denken over diens standpunt ten opzichte van de lied- of theatertekst in de brede zin van het woord waarbij tevens (een voorstelling van) de maker aandacht krijgt. De student wordt gestimuleerd zelfstandig onderzoek te doen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk50,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00