Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Gehoorvorming 28202/2805/2223/1/67
Studiegids

Gehoorvorming 2

8202/2805/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Compositie
  • instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Collier Tom
Andere co-titularis(sen): Abrath Edwig, Maus Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Gehoorvorming 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Collectieve lessen
Gebruik van het bord voor notatie (+ verbetering)
Gebruik van 2 piano’s (voor- en naspelen/ transponeren)
Gebruik van CD-speler voor luisterfragmenten, invuloefeningen, foutendetectie,..

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student herkent en kent de toepassing van de muzikale parameters in de romantiek tot heden
2.5b De student herkent muziekmateriaal op het gehoor.
De student kan binnen een tonale context voicings van drieklanken en vierklanken en hun omkeringen benoemen en noteren en naspelen
De student kan binnen een verwijde tonale context cadensen benoemen, noteren, naspelen en transponeren
De student kan binnen een verwijde tonale context intervallen en tweeklanken benoemen, noteren en naspelen
De student kan binnen een verwijde tonale context ongeritmeerde toonreeksen uit het geheugen noteren
De student kan binnen een verwijde tonale en metrische context één-, twee- en driestemmige geritmeerde toonreeksen noteren
De student kan complexere binaire en ternaire ritmische patronen noteren

Leerinhoud

Lees het vademecum.

 • herkennen, benoemen, naspelen en intoneren van alle twee-, drie- en vierklanken, ook buiten het octaaf
 • naspelen en noteren uit geheugen van ‘random lines’ (melodische lijnen, max. 12 noten voor Niveau II) met toevoeging van toonladdervreemde noten
 • akkoorddictee (drieklanken in grondligging en omkeringen, vierklanken alleen in grondligging) met een gegeven bas- of sopraanstem (basso continuo en letterbecijfering)
 • naspelen van drieklanken met veranderende noot (max.2)
 • naspelen van reeksen tweeklanken zonder gemeenschappelijke noot (max.5)
 • training harmonisch-melodisch geheugen
 • herkennen, benoemen, naspelen en intoneren van alle toonladders, zie Niveau I
 • naspelen, noteren en transponeren van langere melodische fragmenten
 • (themadictee) en 2-3 en 4-klanken op piano (of eigen instrument)
 • herkennen en benoemen van cadensen in ruimer verband
 • notatie van eenstemmig themadictee met modulaties (niveau II)
 • twee-driestemmig notatie-, aanvul- en verbeterdictee (homofoon en polyfoon), tonaal, zowel vanuit de piano gespeeld als via CD-fragmenten
 • opbouw van luistervaardigheid aan de hand van muziekfragmenten uit verschillende stijlen, culturen,…via cd-opnamen
 • leren horen en verbeteren van fouten (mel.-ritm.) via luisterfragmenten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

* P. Chépélov: La dictée en musique, deel 5
* Computerprogramma EarMaster: de student kan gratis een exemplaar downloaden via de School-version
* Eigen syllabus voor muziektheorie, invuloefeningen en coördinatieoefeningen (ritmiek)
* Oefenmateriaal op Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Modus Vetus en Modus Novus (L. Edlund) (tonale training, basso continuo)
* Schule der Gehörbildung (R.Mackamul), deel I (puntdictee, melodisch dictee, twee- en driestemmig dictee, letterschema’s)
* Aural Matters (Bowman and Terry): invuloefeningen, foutendetectie, luisterfragmenten
* Gehörbildung (R. Kaiser) Deel 1
* 1-, 2- en 3-stemmige dictees van Noël-Gallon, Egmond, Dandelot, Vibert, Brandse en Petit.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)