Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Coaching repertoire 1127/2805/2223/1/27
Studiegids

Coaching repertoire 1

127/2805/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Avantario Sabrina, Wise Andrew
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Individuele coaching

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel: Zang 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student studeert rollen uit opera's en oratoria, liederen en alle toepassingen van vocale muziek in met begeleiding van de docent
2.1 De student beheerst de muzikale parameters en structuren
De student ontwikkelt aandacht voor interpretatie en uitspraak
2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student kan voorstellen om tijdens deze lessen ook specifieke projecten of andere leerstof aan bod te laten komen

Leerinhoud

Lees het vademecum.
1 volledige operarol wordt ingestudeerd waarbij men vooral let op de interpretatie en uitspraak

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren en studieboeken cfr. de opgave van de docenten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Alle mogelijke partituren
- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied
- Boeken, krantenartikels, video's, DVD's, CD’s mbt het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie waarbij men beoordeeld wordt op de persoonlijke evolutie en op het geziene repertorium